Mały OwCoK

Mały OwCoK

Jesienią 2019 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zaczął działać dorosły zespół regionalny OwCoK, a na wiosnę 2021 r. powstał jego dziecięcy odpowiednik – zespół Mały OwCoK. Orawska muzyka, ludowy taniec i śpiew oraz dawne zabawy są dla członków

Czytaj więcej...

Koliba

Koliba

Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Koliba powstał w 2012r. Założycielami tej grupy było małżeństwo Bernadetta i Stanisław Jaronim. Ideą założycieli było pragnienie przekazania zwyczajów, obrzędów, śpiewek i tańców oraz ukazanie piękna dawnego stroju z terenu Orawy. Warsztaty z tańca, śpiewu

Czytaj więcej...

Skalniok

Skalniok

Zespół powstał w Zubrzycy Górnej. Nazwę „Skalniok” przyjął w 1994 roku. Formowanie Zespołu trwało na przełomie lat 8O-tych i 90-tych ubiegłego wieku, a występował On początkowo bez nazwy. Wielu członków – założycieli (między innymi Józef Moniak) wywodziła się z działającego

Czytaj więcej...

Rombań

Rombań

Zespół istnieje od 41 lat więc brał udział w różnorakich konkursach oraz festiwalach.  Zespół występuje co roku głównie w gminnych imprezach m.in. Orawskie Lato w Jabłonce, Świętojańskie Zwyki w Orawce, Święto Borówki w Zubrzycy Górnej, Święto Grzyba w Lipnicy Małej.

Czytaj więcej...

OwCoK

OwCoK

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce mieści się w nowoczesnym budynku, z dużą salą widowiskową i potężną sceną. Dysponuje idealną przestrzenią dla działalności twórczej. Tak więc, spełniając nasze marzenia i odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, jesienią 2019 r. poinformowaliśmy o tworzeniu

Czytaj więcej...

Małolipnicka Rodzina Kolpinga

Małolipnicka Rodzina Kolpinga

Zespół regionalny działający przy stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej. W zespole dzieci uczą się pod bacznym okiem instruktora Pana Eugeniusza Karkoszki tradycyjnych Orawskich tańców i śpiewu. Od niedawna zespół zaczyna osiągać coraz większe sukcesy! Z ich repertuarem i dobrym

Czytaj więcej...

Małolipnicanie

Małolipnicanie

Małolipnicanie to autentyczny dziecięcy zespół regionalny działający w Lipnicy Małej od 2012r. Grupa ta liczy 50 dzieci z całej wsi od 4 do 14 roku życia. W ramach działania grupy prowadzone są warsztaty z gry na skrzypcach, basach oraz akordeonie,

Czytaj więcej...