Cennik

CENNIK UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ORAWSKIE CENTRUM KULTURY W JABŁONCE

Rodzaj zajęćCzas trwaniaCena
Nauka gry na instrumencie – pianino, akordeon1 raz w tygodniu 45 minut20 zł
Nauka gry na instrumencie – gitara1 raz w tygodniu 45 minut20 zł
Zajęcia taneczne1 raz w tygodniu 60 minut10 zł
Zajęcia plastyczne1 raz w tygodniu 90 minut10 zł
Zajęcia inne1 raz w tygodniu10 zł
Warsztaty regionalne – skrzypce / basy / taniec1 raz w tygodniu 45 minutbezpłatnie

Opłaty można wnosić przelewem na konto bankowe nr: 23 87980002 0000 0010 2906 0004. W tytule należy podać: imię, nazwisko, adres dziecka, nazwę zajęć oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

Opłatę za zajęcia w danym miesiącu ustala się jako iloczyn stawki opłaty za pojedyncze zajęcia i ilości zajęć przypadających w danym miesiącu, którą należy wnieść z góry, najpóźniej do 10-tego każdego miesiąca.