Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Udział w wydarzeniach organizowanych przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz wejście na teren, na którym odbywają się wydarzenia, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Orawskim Centrum Kultury
w Jabłonce.