Cennik

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ ORAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W JABŁONCE
Wynajem sali widowiskowej wraz z garderobami  
Komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych,
tj. imprezy biletowane o charakterze estradowym, rozrywkowym – realizowane przez przedsiębiorstwa i agencje artystyczne.
500 zł netto za 1 godzinę najmu
Spotkania, narady, szkolenia, konferencje, promocje itp. organizowane przez spółki, przedsiębiorstwa handlowe, przemysłowe itp. 500 zł netto za 1 godzinę najmu
Komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci i młodzieży, tj. biletowane spektakle teatralne organizowane przez teatry, agencje itp 500 zł netto za 1 godzinę najmu
Niebiletowane imprezy o szczególnych walorach oświatowo-wychowawczych i artystycznych organizowane przez jednostki edukacyjne, jednostki kultury, fundacje, organizacje, stowarzyszenia itp. 100 zł netto za 1 godzinę najmu
Na imprezy bezpłatne organizowane przez placówki podlegające Wójtowi Gminy Jabłonka bezpłatnie
Wynajem pozostałych sal w OCK  
Sala edukacyjna
(regionalna, muzyczna, multimedialna, plastyczna)
25 zł netto za 1 godzinę najmu
(dla celów niekomercyjnych)
50 zł netto za 1 godzinę najmu
(dla celów komercyjnych)
Holl, scena na sali widowiskowej 50 zł netto za 1 godzinę najmu
(dla celów niekomercyjnych)
100 zł netto za 1 godzinę najmu
(dla celów komercyjnych)
Wynajem systemu nagłośnienia i oświetlenia
(sprzęt + obsługa)
150 zł netto / najem do 3 godzin