Misja

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce to samorządowa instytucja kultury, poprzez którą w gminie Jabłonka organizowana jest działalność kulturalna.

Czerpiemy z bogactwa kulturowego regionu i dbamy o jego ochronę i promocję.

Rozbudzamy zainteresowania i potrzeby kulturalne mieszkańców Orawy.

Promujemy amatorski ruch artystyczny i twórczość ludową.

Organizujemy wiele różnych imprez kulturalnych.

Organizujemy pokazy filmowe dla dzieci i dorosłych.

Współpracując z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu współorganizujemy wydarzenia kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym.

Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla dzieci.

Prowadzimy działalność wydawniczą.

Realizujemy nagrania audiowizualne.

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Promujemy orawską kulturę i gminę Jabłonka.

Co robimy?

Chcemy pełnić rolę centrum aktywności kulturalnej, budować żywy, autentyczny, otwarty dom kultury.

Zapraszamy do współpracy!