Małolipnicanie

Małolipnicanie to autentyczny dziecięcy zespół regionalny działający w Lipnicy Małej od 2012r. Grupa ta liczy 50 dzieci z całej wsi od 4 do 14 roku życia. W ramach działania grupy prowadzone są warsztaty z gry na skrzypcach, basach oraz akordeonie, które prowadzi Paweł Czaja-muzykant pochodzący z Jabłonki. Zajęcia z tańca orawskiego oraz śpiewu odbywają się pod okiem  Anny Olesińskiej- dyplomowanego  instruktora zespołu regionalnego z Lipnicy Małej. Funkcję kierownika, a także prezesa stowarzyszenia, przy którym działa zespół,  pełni Grażyna Kubacka, która dba o prawidłową organizację wyjazdów oraz prób.

Małolipnicanie w swoich autentycznych programach, prezentują bogatą kulturę górali orawskich. Poprzez śpiew, muzykę i żywiołowy taniec budzą zainteresowanie oraz podziw wśród odbiorców, których nigdy nie brakuje na występach z ich udziałem. Fenomenem zespołu są stroje, które obrazują dawne wiejskie dziecko, a także naturalność i żywiołowość dzieci  podczas występów. W ramach prób dzieci uczą się również o zwyczajach, obrzędach zarówno dorocznych jak i rodzinnych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Bardzo ważną nauką jest dialekt czyli gwara z terenu Orawy, aby w dobie ginącej już kultury ludowej nie zapomnieć o mowie naszych dziadków , dlatego dzieci często przygotowywane są do różnego rodzaju konkursów gawędziarskich. Programy prezentowane przez zespół to często przeniesienie dawnego świata dziecka ze wsi razem z jego zabawami, rymowankami, wyliczankami, śpiewkami czy specyficznym tańcem na scenę tak, by odbiorca mógł na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieść w ich specyficzny świat.

Zespół bierze udział w wielu festiwalach, festynach i przeglądach, zarówno lokalnych, ogólnopolskich jak również międzynarodowych skąd przywożą wyrazy uznania od jurorów oraz pierwsze nagrody. Wielkimi sukcesami zespołu są:

  • udział w 43 Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce i nominacja na „Święto Dzieci Gór”w Nowym Sączu w 2020r.
  • I miejsce na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu w kat. mistrz-uczeń.
  • I miejsce na XXVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach w kat. autentycznych zespołów regionalnych.
  • I i II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach w kat. kapel dziecięcych.
  • I miejsce na XXVII Przednówku w Polanach w Kościelisku kat. kapele dziecięce.
  • I miejsce na 43 Przeglądzie Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia w Nowym Targu kat. kapele dziecięce.
  • II miejsce na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej kat. grupa śpiewacza
  • I miejsce na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej kat.instrumentalista
  • I miejsce na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej kat. gawędziarz.

Nagród oraz dyplomów jest dużo więcej, jednak najważniejsze jest to, że poprzez zabawę dzieci poznają swoje korzenie, by kontynuować ciągłość kulturowa Górnej Orawy.

Kontakt :
tel. 665070879 Olesińska Anna
tel. 603625779 Kubacka Grażyna