(Od)tworzyć tradycje

W ramach programu EtnoPolska 2021 realizujemy projekt

(OD)TWORZYĆ TRADYCJE

– warsztaty inspirowane sztuką ludową

– zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy

– spotkania z folklorem górali innych regionów

– warsztaty ze śpiewu białego

– zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego