(Od)tworzyć tradycje

W ramach programu EtnoPolska 2021 realizujemy projekt

(OD)TWORZYĆ TRADYCJE

– warsztaty inspirowane sztuką ludową

– zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy

– spotkania z folklorem górali innych regionów

– warsztaty ze śpiewu białego

– zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego

Spotkanie z folklorem górali spiskich

Spotkaniem z folklorem górali spiskich, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce rozpoczęło realizację projektu (Od)tworzyć tradycje.

23 kwietnia br. członkowie zespołu regionalnego OwCoK, który działa przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, zmierzyli się z tradycyjnymi tańcami regionu spiskiego, takimi jak czardasze, polski, walce, taniec starej baby. Zajęcia prowadziła pani Maria Wnęk, znawca kultury i tradycji Spisza, instruktor zespołu regionalnego Zielony Jawor z Krempach.

W trakcie intensywnych sześciu godzin ćwiczeń kroków i choreografii, wytworzyła się niesamowita, twórcza i integrująca energia. Uczestnicy pierwszego spotkania wzbogacili się o nową wiedzę
i umiejętności. Poznali to, co dla Spisza charakterystyczne i to, co łączy region spiski z orawskim.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.

Spotkanie z folklorem górali żywieckich

Członkowie zespołu regionalnego OwCoK w ubiegły piątek zapoznawali się z bogactwem kultury ludowej Żywiecczyzny. Przewodnikiem po świecie górali żywieckich była pani Jadwiga Jurasz z Przybędzy – regionalista, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Grojcowianie”, kierowniczka organizacyjna i artystyczna zespołów regionalnych “Grojcowianie” i “Mali Grojcowianie”.

Prowadząca spotkanie rozpoczęła barwną opowieścią o kulturze i tradycji regionu żywieckiego. Następnie, przy towarzyszeniu grającej na skrzypcach córki, zaprosiła zespół i kapelę do poznania najbardziej charakterystycznych melodii i tańców górali od Żywca. Uczestnicy spotkania śpiewali, grali i ćwiczyli kroki takich tańców jak Koń, Siustany, Hajduk.

Poznawanie różnic w kulturze ludowej regionów orawskiego i żywieckiego, ale też odkrywanie jak wiele nas łączy, było dla członków zespołu OwCoK cennym doświadczeniem, w którym wzięli udział z autentycznym zaciekawieniem i dużym zaangażowaniem.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.

Spotkanie z folklorem górali babiogórskich

Tym razem w ramach spotkań z folklorem góralskim, wzięliśmy na warsztat folklor naszych sąsiadów zza Babiej Góry. Babiogórcy tak nam bliscy, a jednocześnie tak od nas różni – tymi słowami podsumować można piątkowe spotkanie, w którym udział wzięli członkowie zespołu regionalnego OwCoK. Piękno śpiewu i tańca Babiogórców odkrywała przed nami pani Dorota Marek z Zawoi – regionalista, kierowniczka zespołu regionalnego Cieślica z Zawoi. A dźwięki babiogórskich melodii wygrywał na kozie i skrzypcach pan Wojciech Kubasiak – instrumentalista, członek kapeli Mała Ziemia Suska oraz Studenckiego Zespołu Góralskiego Skalni.

Nauka kroków tanecznych Polki z kropką, Wściekłej Polki, Zawojskiego, Hajduka i obyrtek nie sprawiła uczestnikom większych trudności. A udział w spotkaniu z pewnością przeniósł ich dotychczasową znajomość kultury ludowej Babiogórców na wyższy poziom.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.

Członkowie zespołu regionalnego OwCoK, dzięki udziałowi w projekcie (Od)tworzyć tradycje, nie tylko poznają kolejne grupy etnograficzne górali, ale też odtwarzają tradycję śpiewu białego, zwanego również ludowym, etnicznym czy pierwotnym. To śpiew jasny i swobodny, łagodny i lekki. Jednocześnie polega na wydobyciu potężnego głosu, daje wrażenie niesamowitej mocy i przeszywa wibracjami.

Prowadząca warsztaty, pani Katarzyna Broda-Firlej, ośmieliła uczestników by bawić się głosem, czerpać z niego energię, by uwolnić tkwiące w każdym z nas naturalne piękno i wolność. Specjalne ćwiczenia głosowe i ruchowe rozwijały w uczestnikach świadomość ciała i procesu wydobycia z niego dźwięków.

Członkowie zespołu OwCoK, którzy brali udział w zajęciach, dowiedzieli się jak wydobywać z siebie piękny, naturalny biały głos. Poznali techniki relaksacji ciała oraz uruchamiania mięśni wspierających oddech. Praca nad świadomą emisją głosu za pomocą ćwiczeń zaczerpniętych z natury i pasterskich zawołań, w swobodnej atmosferze, pod opieką prawdziwej pasjonatki śpiewu i profesjonalistki, przyniosła uczestnikom wiele radości. Sprawiła, że otworzyli swoje głosy.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Spotkanie z folklorem górali podhalańskich

Spotkań z sąsiednimi regionami górali karpackich ciąg dalszy. Tym razem na warsztat wzięliśmy region górali podhalańskich. Dla nas Orawian położeniem najbliższy, a jednak tak różny od naszej kultury. Specyfikę tego regionu, w tym kroki ozwodnych i krzesanych – zarówno babskie, jak i chłopskie, uczestnikom warsztatów pokazał pan Andrzej Naglak. Dla członków zespołu regionalnego OwCoK niesamowitą radością było poznanie prawidłowego przebiegu zbójnickiego i próba jego zatańczenia. Instruktor z niezwykłą pasją, w góralskiej gwarze opowiadał o pięknie i bogactwie kultury Podhala, zachęcił uczestników spotkania do śpiewu podhalańskich przyśpiewek. W trakcie warsztatów wskazywał wiele cech różniących górali orawskich i podhalańskich, ale opowiadał też o tym, co łączy te dwie, etnograficzne grupy. Nauka tańców podhalańskich była dla Orawian nie lada wyzwaniem, któremu uczestnicy podołali dzięki umiejętnościom prowadzącego oraz własnemu zaangażowaniu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.