Mały OwCoK

Jesienią 2019 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zaczął działać dorosły zespół regionalny OwCoK, a na wiosnę 2021 r. powstał jego dziecięcy odpowiednik – zespół Mały OwCoK. Orawska muzyka, ludowy taniec i śpiew oraz dawne zabawy są dla członków zespołu źródłem naturalnej radości. Od początku grupę kilkudziesięciu dzieci prowadzi pani Jadwiga Kozak. Dzięki warsztatom gry na skrzypcach i basach z panem Pawłem Czają, przy zespole utworzyła się kapela. Pomimo krótkiej działalności zespół ma na swoim koncie już pierwsze nagrody i występy gościnne. W 2023 r. Mały OwCoK wziął udział w 46. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju. Zespół chętnie występuje na gminnych wydarzeniach. W działalność zespołu zaangażowane są nie tylko dzieci, ale również rodzice, którzy dbają o autentyczne stroje Małego OwCoKa.