Współczesna kultura muzyczna Orawy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
”.

Tytuł zadania – Współczesna kultura muzyczna Orawy

Program – Kultura ludowa i tradycyjna

Wnioskodawca – Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Celem projektu jest wydanie w formie książki z załącznikiem dwupłytowym zbioru esejów o współczesnej kondycji tradycyjnej muzyki i śpiewu na Orawie, podsumowanie istniejących źródeł, spis twórców ludowych i zespołów, zbadanie przemian w muzyce regionu z odniesieniem do źródeł najstarszych i dokumentacji współczesnej. Wydawnictwo będzie bazowało na badaniach terenowych przeprowadzonych w 2020 r. na terenie Orawy i będzie produktem bezpłatnym. Celem projektu jest także kontynuacja badań przerwanych przez pandemię w celu uzupełnienia materiału dokumentalnego. W ramach projektu zorganizowana zostanie promocja wydawnictwa.

Całkowity koszt realizacji zadania to 53 000 zł, w tym 40 000 to środki pozostające
w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.