Spotkanie z folklorem górali żywieckich

Członkowie zespołu regionalnego OwCoK w ubiegły piątek zapoznawali się z bogactwem kultury ludowej Żywiecczyzny. Przewodnikiem po świecie górali żywieckich była pani Jadwiga Jurasz z Przybędzy – regionalista, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego “Grojcowianie”, kierowniczka organizacyjna i artystyczna zespołów regionalnych “Grojcowianie” i “Mali Grojcowianie”.
Prowadząca spotkanie rozpoczęła barwną opowieścią o kulturze i tradycji regionu żywieckiego. Następnie, przy towarzyszeniu grającej na skrzypcach córki, zaprosiła zespół i kapelę do poznania najbardziej charakterystycznych melodii i tańców górali od Żywca. Uczestnicy spotkania śpiewali, grali i ćwiczyli kroki takich tańców jak Koń, Siustany, Hajduk.
Poznawanie różnic w kulturze ludowej regionów orawskiego i żywieckiego, ale też odkrywanie jak wiele nas łączy, było dla członków zespołu OwCoK cennym doświadczeniem, w którym wzięli udział z autentycznym zaciekawieniem i dużym zaangażowaniem.
Spotkanie zorganizowano w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.