Spotkanie z folklorem górali spiskich

Spotkaniem z folklorem górali spiskich, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce rozpoczęło realizację projektu (Od)tworzyć tradycje.

23 kwietnia br. członkowie zespołu regionalnego OwCoK, który działa przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, zmierzyli się z tradycyjnymi tańcami regionu spiskiego, takimi jak czardasze, polski, walce, taniec starej baby. Zajęcia prowadziła pani Maria Wnęk, znawca kultury i tradycji Spisza, instruktor zespołu regionalnego Zielony Jawor z Krempach.

W trakcie intensywnych sześciu godzin ćwiczeń kroków i choreografii, wytworzyła się niesamowita, twórcza i integrująca energia. Uczestnicy pierwszego spotkania wzbogacili się o nową wiedzę
i umiejętności. Poznali to, co dla Spisza charakterystyczne i to, co łączy region spiski z orawskim.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.