Spotkanie z folklorem górali babiogórskich

Tym razem w ramach spotkań z folklorem góralskim, wzięliśmy na warsztat folklor naszych sąsiadów zza Babiej Góry. Babiogórcy tak nam bliscy, a jednocześnie tak od nas różni – tymi słowami podsumować można piątkowe spotkanie, w którym udział wzięli członkowie zespołu regionalnego OwCoK. Piękno śpiewu i tańca Babiogórców odkrywała przed nami pani Dorota Marek z Zawoi – regionalista, kierowniczka zespołu regionalnego Cieślica z Zawoi. A dźwięki babiogórskich melodii wygrywał na kozie i skrzypcach pan Wojciech Kubasiak – instrumentalista, członek kapeli Mała Ziemia Suska oraz Studenckiego Zespołu Góralskiego Skalni.

Nauka kroków tanecznych Polki z kropką, Wściekłej Polki, Zawojskiego, Hajduka i obyrtek nie sprawiła uczestnikom większych trudności. A udział w spotkaniu z pewnością przeniósł ich dotychczasową znajomość kultury ludowej Babiogórców na wyższy poziom.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. W ramach projektu zorganizowane zostaną: warsztaty inspirowane sztuką ludową; zajęcia edukacyjno-animacyjne w oparciu o orawski folklor dziecięcy; spotkania z folklorem górali innych regionów; warsztaty ze śpiewu białego; zajęcia z metodyki prowadzenia zespołu regionalnego.