Na Orawie… Opowieść o symbolach kultury ludowej.

W niedzielne popołudnie 17 października, w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła się premiera filmu i wernisaż wystawy fotografii Na Orawie… Opowieść o symbolach kultury ludowej.

W opowieści o kulturze ludowej orawskiej wsi wykorzystano język symboli. Kilkunastominutowy film i wystawa opowiadają o symbolice i znaczeniu ognia, wody, chleba, drzewa, dziecka, wianka i piórka, a więc wybranych symboli, którym w obrzędowości rodzinnej i dorocznej przypisywano konkretne funkcje i znaczenie.

Do świata dawnej Orawy wprowadził publiczność widowiskiem słowno-muzycznym zespół OwCoK. Po czym wyświetlono film. Widzowie byli oczarowani sposobem, w jaki pokazano piękno Orawy, dawne życie przepełnione wierzeniami, zwyczajami, upływające w zgodzie z otaczającą naturą. Filmowa opowieść inspiruje do zatrzymania się, wytchnienia i zachwytu nad dawnym, prostym życiem.

Na wydarzeniu obecni byli twórcy filmu – Angelika i Adam Donczew z Peak Films oraz autor fotografii – Łukasz Sowiński. Do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia stanęli również występujący w filmie starsi i młodsi Orawianie.

Zarówno film, jak i wystawa od dziś dostępne będą w przestrzeni wirtualnej. Do ocalenia świata, który z każdym rokiem odchodzi w zapomnienie, a który uwieczniono w filmie i zdjęciach, OCK wykorzysta potęgę internetu. Od dziś film, jak i wystawa dostępne będą w sieci: na stronie www.ockorawa.pl, na kanale OCK Jabłonka w serwisie Youtube oraz na profilu facebookowym Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Zaprezentowano efekty mikroprojektu Zakodowane w kulturze, który Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce realizowało od marca br. Partnerem projektu było miasto Trstena. Mikroprojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Film
kliknij: https://youtu.be/uhkPKc4b3SM