Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce odtwarzało tradycje

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce w ostatnich miesiącach intensywnie czerpało z dawnej kultury regionu, oferując zajęcia, spotkania i warsztaty oparte na orawskim folklorze, tradycji muzykowania i artystycznym rękodziele.

Podczas spotkań z folklorem sąsiednich regionów górali karpackich, członkom dorosłego zespołu regionalnego OwCoK towarzyszyła niesamowicie twórcza i integrująca energia. Uczestnicy zajęć zmierzyli się z muzyką, tańcem, pieśniami i tradycjami górali spiskich, podhalańskich, babiogórskich, słowackich, żywieckich i pienińskich.

Członkowie zespołu działającego przy OCK nie tylko poznawali kolejne grupy etnograficzne górali, ale też ośmielili się do zabawy głosem, odtwarzając tradycję śpiewu białego. Za pomocą ćwiczeń zaczerpniętych z natury i pasterskich zawołań, pracowali nad świadomą emisją głosu.

Twórcza energia towarzyszyła również dzieciom i młodzieży przy nauce podstawowych kroków orawskich tańców, odtwarzaniu dawnych zabaw pasterskich, poznawaniu tekstów licznych rymowanek. Orawski folklor dziecięcy okazał się na tyle interesujący, że na deskach sceny domu kultury powoli tworzy się dziecięcy zespół regionalny Mały OwCoK.

Natomiast kierownicy zespołów folklorystycznych, nauczyciele i animatorzy mieli okazję podnieść swoje kompetencje do pracy z zespołem. Na przykładzie orawskiego wesela zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przeniesienia folkloru na scenę. Zajęcia były bardzo intensywne, ale dały uczestnikom dużo nowych pomysłów scenicznych prezentacji.

W ostatnim czasie w OCK rozbudzaliśmy również zainteresowanie powrotem do tradycyjnego rękodzieła. Zaprosiliśmy dorosłych mieszkańców regionu do rzeźbienia w glinie, haftowania i wyszywania oraz malowania na szkle. Pod okiem lokalnych twórców ludowych powstały piękne prace inspirowane orawskimi tradycjami.

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zajęcia zrealizowało w ramach zadania (Od)tworzyć tradycje dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.