MIKOŁAJKI 2021 – podsumowanie

Mikołajki 2021

Podsumowanie tegorocznych „Mikołajek” odbędzie się w niedzielę 5 grudnia w kościele
pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach.

godz. 14:00 Uroczysta Msza Święta z udziałem Św. Mikołaja.

godz. 15:00 Podsumowanie konkursu, odczytanie protokołu, wręczenie nagród.

Pod adresem https://streaming.airmax.pl/rpsbawj/embed.html?version=1 dostępna będzie transmisja online.

Wyniki konkursu plastycznego i literackiego zostaną również opublikowane na stronach: www.jablonka.pl; www.ockorawa.pl; www.jablonka-bory.pl. Nagrody, które nie zostaną odebrane, dostarczymy do szkół.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, osoby, które będą uczestniczyć w tegorocznych „Mikołajkach”, prosimy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie.