MIKOŁAJKI 2021 – podsumowanie

Mikołajki 2021

Podsumowanie „Mikołajek 2021” odbyło się w niedzielę 5 grudnia w kościele
pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach. Spotkanie ze Świętym przyniosło dzieciom wiele radości i pięknych przeżyć. Najmłodsi otrzymali słodkie upominki, a laureaci konkursu z rąk Mikołaja odebrali nagrody.

Protokół konkursu plastycznego i literackiego odczytał ks. Grzegorz. Dyplomy wręczała dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl oraz w imieniu współorganizatora wójta gminy Jabłonka – dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce Anna Paś-Filipek. 

Dzięki licznemu udziałowi w konkursie dzieci i młodzieży oraz pomocy rodziców
i pedagogów, kontynuujemy piękną tradycję wspominania słowem i kredką dzieł Świętego, który uczy nas uważności na drugiego człowieka. Organizatorami akcji są: proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach ks. Grzegorz Łomzik, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

Poniżej zamieszczamy protokół. Nagrody i dyplomy można odebrać w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.