XXIX Orawskie Lato 2021r.

17 lipca 2021 roku w sobotę w Jabłonce odbyła się coroczna impreza Orawskie Lato. Ranga tegorocznej jednodniowej uroczystości została podniesiona za sprawą specjalnych gości Łukasza Kmity wojewody małopolskiego i Witolda Kozłowskiego marszałka województwa małopolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 przy obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci bohaterskim Orawianom, budzicielom ducha narodowego i zasłużonym dla przyłączenia części górnej Orawy do Polski w latach 1918–1920, który został odsłonięty rok temu – w setną rocznicę przyłączenia części Orawy do Polski

Dla uczczenia ich pamięci wiązanki złożyli: Łukasz Kmita wojewoda małopolski, Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego, Antoni Karlak wójt gminy Jabłonka, posłowie na Sejm RP Anna Paluch i Edward Siarka, Andrzej Jaros burmistrz miasta partnerskiego Wolbórz z przewodniczącym rady Zbigniewem Klewinem, Piotr Gąsienica wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ”, Emilia Rutkowski prezes Związku Podhalan Oddział Orawski wraz z Julianem Stopką i Anielą Stopką, Grażyna Karlak przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Jabłonka.

Następnie w miniparku przed Urzędem Gminy dla upamiętnienia jubileuszu stulecia przyłączenia części Orawy do Polski trzy dęby jedności posadzili: Łukasz Kmita wojewoda małopolski, Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego, Grażyna Karlak przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego obchodów stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w gminie Jabłonka wraz z Eugeniuszem Moniakiem przewodniczącym Rady Gminy Jabłonka oraz Bolesławem Wójcikiem zastępcą wójta.

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury. Tradycyjnie rozpoczęła się sygnałem Trombit Haniaczyków. Po krótkim przemówieniu wójt Antoni Karlak zaprosił na scenę wojewodę Łukasza Kmitę i marszałka Witolda Kozłowskiego, którym wręczył obrazy. Jeden przedstawiał kościół w Orawce, drugi widok Babiej Góry od strony Jabłonki. Każdy z panów zabrał głos, nawiązując do orawskiego jubileuszu. Wójt Antoni Karlak podziękował także Grażynie Karlak przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego.

Następnie zaprezentowano sylwetki osób wyróżnionych statuetką Człowiek Człowiekowi 2020. A byli nimi: nauczycielki Władysław Biel i Maria Pieróg, Generalny Przełożony Oblatów św. Józefa w Rzymie od 2018 r. ks. dr Jan Pelczarski, burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, służba zdrowia w gminie Jabłonka. Ogłoszono laureata Nagrody Wójta Gminy Jabłonka Pasterski Róg. W 2021 roku nagrodę otrzymał Eugeniusz Karkoszka – instrumentalista ludowy zasłużony dla Orawy, instruktor zespołów regionalnych, folklorysta i propagator rodzimej kultury.

W części artystycznej wystąpił zespół regionalny OwCoK oraz Andrzej Dziubek z zespołu De Press wraz z członkami dawnego zespołu Kuźnia.

GALERIA foto: Jan Ciepliński