Promocja filmu „Orawa Dzieciom Afryki” i albumu „Orawskie odziynie źradłym dusy”