Promocja filmu „Orawa Dzieciom Afryki” i albumu „Orawskie odziynie źradłym dusy”

5 kwietnia w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Orawy wzięli udział w promocji albumu „Orawskie odziynie źradłym dusy” oraz w projekcji filmu „Orawa Dzieciom Afryki”.

Najpierw premierę miała publikacja wydana przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. To album, który zawiera kilkadziesiąt zdjęć orawskiego odziynio, prezentujący jego bogactwo i różnorodność podczas świąt oraz rodzinnych wydarzeń, w trakcie pracy i odpoczynku. Zdjęcia prezentują funkcje orawskiego odziynio: praktyczną, estetyczną, świąteczną czy obrzędową. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał egzemplarz albumu, który mamy nadzieję będzie cenną pozycją w biblioteczkach Orawian i nie tylko.

Premierę miała też filmowa opowieść o akcji „Orawa Dzieciom Afryki”. Prawdziwymi bohaterami tego filmu jest orawska społeczność, która za sprawą wolontariuszki Jadwigi Karlak już ponad 20 lat uczestniczy w akcji charytatywnej i z wielkim sercem wspiera dzieci Afryki. Wielu widzów film wzruszył i przywołał wspomnienia.

Wydarzeniu towarzyszyły występy działających przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zespołów regionalnych – Małego OwCoKa i OwCoKa.

fot. Łukasz Sowiński