Kolejny sukces zespołu OwCoK

Miło nam poinformować, że zespół regionalny OwCoK, który działa przy Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce zdobył III miejsce w 13. Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY i został wytypowany
do udziału w Międzywojewódzkim Sejmiku Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej.

W wydarzeniu, które odbyło się w Łużnej koło Gorlic udział wzięły zespoły i grupy regionalne woj. małopolskiego, które prezentowały folklor własnego regionu etnograficznego/etnicznego w tradycyjnej formie. Celem konkursu jest ochrona najcenniejszych wartości kultury ludowej wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze.

Zespół OwCoK do przestrzeni sceny zaadaptował obrzęd dawnego wesela i wystąpił
z programem PRZENOSINY I CEPOWINY ORAWSKIE. Autorem scenariusza i reżyserem widowiska jest kierownik zespołu Anna Olesińska, natomiast za muzyczną stronę odpowiada Paweł Czaja.

Zespołowi OwCoK składamy gratulacje, życzymy powodzenia na Sejmiku
w Bukowinie oraz dziękujemy za trud wkładany w promowanie orawskiej kultury ludowej
i gminy Jabłonka.

zdj. Kinga Ptak i Bartłomiej Wawrzyniak (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ)