XXXI Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

3 maja br., po dwóch latach przerwy, święto muzyki orkiestrowej rozpoczął krótki, lecz widowiskowy przemarsz. Publiczność zgromadzona na placu przed urzędem gminy z entuzjazmem przyjęła dźwięki płynące z instrumentów dętych.

Zanim jednak rozpoczęła się część koncertowa, odegraniem hymnu państwowego uczczono święto narodowe upamiętniające uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 r. Następnie przegląd otworzył wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Głos zabrali również obecni parlamentarzyści: poseł na Sejm RP Anna Paluch i senator RP Jan Hamerski.

W XXI Przeglądzie Orkiestr Dętych na Orawie, marsze, walce oraz utwory muzyki rozrywkowej zaprezentowały: Orkiestra Dęta OSP w Zubrzycy Górnej, Orkiestra Dęta OSP w Lipnicy Małej, Orkiestra Dęta w Podwilku, Orkiestra Dęta OSP w Jabłonce, Orkiestra Dęta OSP w Lipnicy Wielkiej. Publiczność miała również okazję podziwiać układy taneczno-marszowe w wykonaniu Mażoretek ARVA. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami. Szczególnie żywiołowo publiczność zareagowała na koncerty gościnne: Orkiestry Dętej OSP w Czarnym Dunajcu oraz Orkiestry Dętej Oravanka z Trsteny.

Pomimo zmiennej pogody, która przyniosła nam i słońce i deszcz, w wydarzeniu promującym amatorski ruch artystyczny orkiestr dętych, liczny udział wzięli mieszkańcy Orawy oraz zaproszeni goście.

zdjęcia: Łukasz Sowiński