29. Gminne Dożynki w Podwilku 2021r.

Za plony i trud pracy rolników dziękowaliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia w kościele p.w. św. Marcina w Podwilku. Delegacje z wszystkich sołectw oraz wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka wraz z Małżonką, przywitał sołtys Podwilka Emil Holla.

Zgromadzonych w kościele powitał ks. Zbigniew Fidelus proboszcz parafii w Podwilku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa, głos zabrał również wójt gminy Jabłonka, który nawiązał do chleba, wyrażając nadzieję, że na orawskim stole nigdy chleba nie zabraknie i ufając, że zawsze będziemy umieli dzielić się nim z drugim człowiekiem. Gospodarz gminy przekazał na ręce księdza proboszcza symboliczny wieniec.

Dziękczynną mszę św. koncelebrowaną sprawowali: gospodarz ks. proboszcz Zbigniew Fidelus, były proboszcz parafii w Podwilku ks. Kazimierz Gunia, o. Zbigniew Czerwień proboszcz parafii w Chyżnem oraz ks. Piotr Zioło proboszcz parafii w Zubrzycy Dolnej.

Święto plonów swą obecnością uświetniły poczty sztandarowe: OSP gminy Jabłonka, Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku oraz Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce. Natomiast muzyczną oprawę mszy świętej zawdzięczamy Orkiestrze Dętej OSP Podwilk oraz orawskiej kapeli.

W 29. Gminnych Dożynkach w Podwilku udział wzięli radni gminy Jabłonka oraz radni powiatowi, w tym były wójt gminy Jabłonka Julian Stopka i prezes zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Kuczkowicz. Obecny był także honorowy prezes Klubu Babia Góra w Chicago Jan Łaciak. Na zakończenie, wszystkim przybyłym dziękować za każde ziarno i prosić o dalszą, Bożą pomoc, podziękował sołtys Emil Holla.