Spotkanie z folklorem górali podhalańskich

Spotkań z sąsiednimi regionami górali karpackich ciąg dalszy. Tym razem na warsztat wzięliśmy region górali podhalańskich. Dla nas Orawian położeniem najbliższy, a jednak tak różny od naszej kultury. Specyfikę tego regionu, w tym kroki ozwodnych i krzesanych – zarówno babskie, jak i chłopskie, uczestnikom warsztatów pokazał pan Andrzej Naglak. Dla członków zespołu regionalnego OwCoK niesamowitą radością było poznanie prawidłowego przebiegu zbójnickiego i próba jego zatańczenia. Instruktor z niezwykłą pasją, w góralskiej gwarze opowiadał o pięknie i bogactwie kultury Podhala, zachęcił uczestników spotkania do śpiewu podhalańskich przyśpiewek. W trakcie warsztatów wskazywał wiele cech różniących górali orawskich i podhalańskich, ale opowiadał też o tym, co łączy te dwie, etnograficzne grupy. Nauka tańców podhalańskich była dla Orawian nie lada wyzwaniem, któremu uczestnicy podołali dzięki umiejętnościom prowadzącego oraz własnemu zaangażowaniu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu (Od)tworzyć tradycje, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.