Zespół OwCoK z wyróżnieniem na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Występem w koncercie „Górale świata”, w piątek 26 sierpnia zespół OwCoK zakończył swą piękną przygodę na 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Orawski folklor zaprezentowali wśród górali z Indii, Meksyku, Rumunii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Macedonii, Ukrainy, Słowacji, Grecji, Czech i Polski.

Koncertowi finałowemu towarzyszyło wręczenie nagród. Zespół OwCoK za prezentację konkursową „Przenosiny i cepowiny orawskie” otrzymał wyróżnienie w postaci „parzenicy góralskiej”, którą odebrali: Anna Olesińska – kierownik zespołu i Paweł Czaja – instruktor muzyczny. Gratulacje zespołowi złożył obecny na uroczystości wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Małżonką.

W tym miejscu jeszcze raz składamy podziękowania za ogrom pracy i serce wkładane w popularyzowanie orawskiej kultury ludowej. Jesteśmy dumni, że region Orawy był reprezentowany na tak prestiżowej imprezie folklorystycznej, wśród kultury ludowej górali z różnych części świata.