Zespół OwCoK na TKB

Zespół OwCoK, grupa śpiewacza i orawscy instrumentaliści z nagrodami na 53. Festiwalu Górali Polskich

Tydzień Kultury Beskidzkiej to wielkie, góralskie święto, którego częścią jest przeprowadzany w Żywcu Festiwal Folkloru Górali Polskich.

Festiwalowe przesłuchania podzielone na dwie części, oceanie są przez odrębne komisje. Tego roku w Amfiteatrze „Pod Grojcem” w Żywcu zaprezentowało się 29 zespołów, a wśród nich z programem „Przenosiny i cepowiny orawskie” zespół OwCoK. Jury, któremu przewodniczyła etnografka pani Małgorzata Kiereś, za prezentację obrzędu weselnego u górali orawskich, przyznało zespołowi z OCK wyróżnienie i nominację do udziału w 53. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Gór Ziemskich w Zakopanem.

Natomiast na żywieckim rynku rozgrywał się konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach. Również w tym konkursie, gdzie jury, na czele z muzykolożką panią Anną Borucką-Szostowską wysłuchało i oceniło 156 prezentacji muzyki ludowej, nagrody zdobyli reprezentanci gminy Jabłonka:

– I miejsce w konkursie mistrz i uczeń – instrumentalista – Paweł Czaja z Jabłonki – skrzypce (uczeń – Artur Olesiński);

– I miejsce w konkursie soliści instrumentaliści Paweł Czaja (skrzypce);

– III miejsce – grupa śpiewacza zespołu OwCoK.

Wszystkim członkom zespołu OwCoK, kapeli, grupie śpiewaczej i instrumentalistom gratulujemy i dziękujemy za tak piękne reprezentowanie Orawy na 59. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Szczególne słowa podziękowania dla pani Anny Olesińskiej – kierownika zespołu, autorki scenariusza i reżysera widowiska oraz dla pana Pawła Czaja – kierownika muzycznego. Niech zdobyte osiągnięcie wynagrodzi trud pracy i motywuje do dalszego pielęgnowania kultury ludowej dawnej Orawy.

zdjęcia – Waldemar Kompała