Spotkanie miast partnerskich w Jabłonce

Wspólnota potrzeb, bliskość interesów, a przede wszystkim wiele lat owocnej współpracy spowodowały, że 15 lipca 2022 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce świętowaliśmy jubileusze partnerstwa gminy Jabłonka i zaprzyjaźnionych, europejskich samorządów. Było to 20-lecie partnerstwa z Miastem Trstena oraz 15-lecie partnerstwa z Wolborzem. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 i brak możliwości zorganizowania spotkania miast partnerskich w ubiegłych dwóch latach, świętowanie niektórych jubileuszy przesunęło się w czasie i uczczono również 10 lat partnerstwa z miastem Horice i Nagymanyok oraz 5 lat partnerstwa z gminą Brebu. Wspomnieniami sięgnęliśmy również roku 2019, kiedy świętowano piękny jubileusz 20-lecia współpracy i 10 lat podpisania umowy partnerskiej z miastem Reichelsheim. Na pamiątkę tych jubileuszy Wójt Antoni Karlak wręczył pamiątkowe podziękowania.


W spotkaniu wzięli udział: gospodarz Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak, Primator Miasta Trstena Pani Magdaléna Zmarzláková, Burmistrz Wolborza Pan Andrzej Jaros, Burmistrz miasta Reichelsheim Pan Stefan Lopinsky, Starosta Miasta Horice Pan Aleš Svoboda, Burmistrz Miasta Nagymanyok Pan Karl Bela, Burmistrz Gminy Brebu Pan Adrian Ungureanu wraz z delegacjami, a także wieloletni partner Miasta Trstena – Primátor Miasta Želiezovce Pan Ondrej Juhász oraz zaproszeni goście.

Konferencje poprowadziła Pani Karolina Strama, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych na to wydarzenie, a następnie pokrótce przybliżyła tematykę konferencji.

Pierwsza część spotkania stanowiła podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz wspólnie osiągniętych sukcesów na niwie międzynarodowego partnerstwa. Niniejsza działalność uwidoczniła, że gmina Jabłonka jest otwarta na drugiego człowieka, tolerancyjna, szukająca współpracy i dialogu, nie chce dzielić narodów, ale z nimi współdziałać dla dobra Europy.

Jednakże stojąc w obliczu trudnych wydarzeń, licznych ograniczeń i chwil niepewności, w drugiej części spotkania został poruszony temat wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie na społeczną rzeczywistość.
Konferencję podsumował Wójt Antoni Karlak. Podziękował za obecność, wspólne działania i spotkanie, jednocześnie zachęcając do dalszego działania dla dobra naszych małych ojczyzn.

foto. Jan Ciepliński