Orawskie Kolędowanie 2022r.

W niedzielne popołudnie 9 stycznia, do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce przybyli kolędnicy, którzy sypiąc hojnie  owsem, wygłaszając i wyśpiewując życzenia zdrowia i urodzaju, zapewnili nam obfitość w tym dopiero co rozpoczętym 2022 roku. 

Szczególnie bogaty w tradycje okres Świąt Bożego Narodzenia co roku zamykamy pięknym zwyczajem wspólnego kolędowania. Tego roku, w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce kolędowały zespoły: Koliba z Orawki, Skalniok z Zubrzycy Górnej, z Lipnicy Małej Małolipnicanie i Małolipnicka Rodzina Kolpinga, Mały OwCoK i OwCoK oraz uczestnicy warsztatów regionalnych w OCK i chór Coś się Święci z Zubrzycy Górnej. 

Kolędowano z gwiazdą, z rogatym stworzeniem z kłapiącą paszczą. Byli i pastuszkowie. Nowonarodzonemu przy akompaniamencie skrzypiec, basów oraz akordeonu, śpiewali starsi i młodsi. Piękne interpretacje tradycyjnych kolęd i pastorałek przeplatały strumienie wyszukanych życzeń. Życzenia zdrowia i dobrobytu wszystkim mieszkańcom gminy Jabłonka złożył również jej gospodarz, wójt Antoni Karlak.

Z Dobrą Nowiną przybyli do OCK także kolędnicy z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jabłonce BARKA. Wyjątkowym, dopracowanym do perfekcji, wypełnionym gestami przedstawieniem w reżyserii pana Krzysztofa Głodziaka, pt. Pieśń, która spadła z nieba, a opowiadającym o genezie najpopularniejszej kolędy Cicha noc, wzruszyli do łez i poruszyli serca Orawian.

Wielka radość towarzyszyła Orawskiemu Kolędowaniu. Wszystkim grupom za kolędę jeszcze raz dziękujemy i życzymy, aby ta ciepła, rodzinna atmosfera pokoju i miłości pozostała z nami na wszystkie dni Nowego Roku.  

Zdjęcia – Ł. Sowiński