Narodowe Święto Niepodległości w gminie Jabłonka

Mszą świętą za ojczyznę i w 125. rocznicę urodzin Józefiny Mika z domu Machay rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce mszę św. koncelebrowaną odprawili: proboszcz parafii w Jabłonce ks. Kazimierz Czepiel oraz proboszcz parafii w Jabłonce-Borach ks. Grzegorz Łomzik.

Po Eucharystii wierni przeszli w procesji wraz z kompanią honorową oraz pocztami sztandarowymi na cmentarz. Apel Pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości odczytał starszy chorąży sztabowy Grzegorz Grobarczyk z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika, złożył wieniec na grobie por. Wendelina Dziubka, dowódcy Legii Orawskiej. Następnie kwiaty złożyła Poseł na Sejm RP Anna Paluch. Wieniec złożył również Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce na czele z prezes Emilią Rutkowską.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w miniparku. Kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterskim Orawianom i budzicielom ducha Narodowego na Orawie złożyli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika; Poseł na Sejm RP Anna Paluch; Koło Prawa i Sprawiedliwości w Jabłonce na czele z prezesem Julianem Stopką; prezes Klubu Babia Góra przy ZPPA w Chicago Anna Palenik wraz z honorowym prezesem Janem Łaciakiem; w imieniu Policji komendant Komisariatu Policji w Jabłonce aspirant sztabowy Wiesław Pustelnik; w imieniu Straży Granicznej starszy chorąży sztabowy Grzegorz Grobarczyk oraz Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w gminie Jabłonka na czele z przewodniczącą Grażyną Karlak. Następnie głos zabrali: wójt Antoni Karlak oraz poseł Anna Paluch.

Ostatnią częścią gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości była uroczysta akademia w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP z Jabłonki, wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w swoim wystąpieniu przypomniał szczególnie o orawskiej drodze do niepodległości. Część artystyczną rozpoczął grą na saksofonie melodii Rozkwitały pąki białych róż Jakub Wójciak. Następnie artystyczno-historycznym widowiskiem zachwycili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej. Dopełnieniem pięknej akademii był również zachwycający koncert śpiewaczki Magdaleny Szlachty przy akompaniamencie fortepianowym dyrektora OSSM w Jabłonce Marka Ciesielskiego.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyła promocja albumu 2018–2020 – obchody przyłączenia części Górnej Orawy do Polski w gminie Jabłonka na fotografii. O publikacji opowiedziały osoby, które pracowały nad redakcją, tj. dyrektor Orawskiej Biblioteki w Jabłonce Maria Łaciak, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Grażyna Karlak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku dr Barbara Zgama. Na scenę zaproszono również autorów zdjęć: Annę Czerwień, Jana Cieplińskiego i Łukasza Sowińskiego. Wszystkim zaangażowanym w powstanie albumu, który jest fotograficznym zapisem programu związanego z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-leciem przyłączenia do Polski części Górnej Orawy, a realizowanym przez Gminę Jabłonka w latach 2018-2020 bukietami kwiatów podziękował wójt Antoni Karlak.

Wartę honorową przy obelisku i na cmentarzu pełnili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. W uroczystości udział wzięły również delegacje z pocztami sztandarowymi, a także kompania honorowa Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonka oraz harcerzy ZHP Jabłonka.

Zdj. Łukasz Sowiński i OCK