Narodowe Święto Niepodległości w gminie Jabłonka

Mszą świętą za ojczyznę rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Modlitewnemu dziękczynieniu za wolność w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Czepiel.

Po Eucharystii wierni wraz z pocztami sztandarowymi przeszli na cmentarz. Apel Pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości odczytał starszy chorąży sztabowy Grzegorz Grobarczyk z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika, złożył wieniec na grobie por. Wendelina Dziubka, dowódcy Legii Orawskiej.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w miniparku. Kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterskim Orawianom i budzicielom ducha narodowego na Orawie złożyli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wójcika; w imieniu Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Krakowie starszy brygadier Mariusz Łaciak wraz z przedstawicielami zarządu gminnego ZOSP PR – prezesem druhem Janem Głusiakiem i komendantem druhem Janem Kuczkowiczem; w imieniu Policji komendant Komisariatu Policji
w Jabłonce aspirant sztabowy Wiesław Pustelnik i w imieniu Straży Granicznej starszy chorąży sztabowy Grzegorz Grobarczyk; w imieniu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Nowy Targ pracownicy – Franciszek Miąskowski, Łukasz Miąskowski i Jerzy Sikora; w imieniu Koło Prawa i Sprawiedliwości w Jabłonce zastępca przewodniczącego Zbigniew Spytkowski i radny powiatowy Andrzej Kwiecień; w imieniu orawskiego oddziału Związku Podhalan w Jabłonce prezes Emilia Rutkowska i sekretarz Elżbieta Łuka; w imieniu Klubu Babia Góra przy ZPPA w Chicago honorowy prezes Jan Łaciak; w imieniu społeczności szkół przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej radna Grażyna Karlak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Bernadeta Plaszczak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce Ewa Machaj.

Uroczyste obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyła akademia w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP z Jabłonki, głos zabrał wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. Gospodarz naszej gminy wspominając m.in. o orawskiej drodze do niepodległości odczytał tekst listu Orawian do prezydenta rady ministrów Ignacego Paderewskiego z okazji 10-lecia przyłączenia Orawy do Polski.

Artystyczno-historyczne widowisko przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce, a koncert pieśni patriotycznych wykonał Chór Coś się święci z Zubrzycy Górnej wraz z Orawską Orkiestrą Akordeonową. Młodzi ludzie zaprosili licznie zebraną publiczność na piękną lekcję historii i patriotyzmu.

Wartę honorową przy obelisku i na cmentarzu pełnili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. W uroczystości udział wzięło wielu gości, w tym także członkowie najbliższej rodziny por. Wendelina Dziubka.

Zdj. Łukasz Sowiński