8. Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”

W samo południe 4 listopada „trombity Haniaczyków” dały znak do rozpoczęcia 8. Przeglądu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych ORAWSKI ZBYRCOK. Natomiast wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak życzył wszystkim uczestnikom prawdziwej radości
z muzykowania na orawską nutę i podziękował, że z dumą pielęgnują tradycje Orawy.

Do udziału w tegorocznym Przeglądzie zgłosiła się rekordowa liczba uczestników. W ciągu dwóch konkursowych dni komisja artystyczna w składzie: przewodniczący dr Jacek Jackowski – muzykolog; Benedykt Kafel – etnograf; Jadwiga Adamczyk – muzyk, MCK SOKÓŁ
w Nowym Sączu oraz Aleksander Smaga – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, przesłuchała 76 wykonawców, w tym dzieci, młodzież i dorosłych, w konkursach: kapel ludowych, grup śpiewaczych, instrumentalistów-solistów, śpiewaków-solistów i gawędziarzy.

8. Orawski Zbyrcok był pełen emocji, a najwięcej dostarczył ich niedzielny koncert finałowy
i odczytanie protokołu. Laureaci pamiątkowe dyplomy i gratulacje odbierali z rąk wójta Antoniego Karlaka i członków komisji artystycznej. Ponownie wystąpili zdobywcy najwyższych trofeów. Gospodarz gminy Jabłonka za troskę o orawski folklor ze wzruszeniem w głosie dziękował uczestnikom, instruktorom, rodzicom i opiekunom. Scena OCK zapełniła się młodszymi i starszymi śpiewakami, muzykantami, miłośnikami kultury Orawy, którzy
na zakończenie wspólnie wykonali Orawę.

O ciepłą atmosferę w trakcie Przeglądu zadbała prowadząca Anna Olesińska.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jabłonka, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce i Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

Zdj. Łukasz Sowiński