5. Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” 2020r.

Nietypowy czas, w jakim przyszło nam aktualnie funkcjonować spowodował, 

iż tegoroczna edycja Przeglądu przybrała formę online. Nie stanowiło to jednak żadnej przeszkody na drodze popularyzacji i dokumentacji muzykowania i śpiewu ludowego 

na Orawie. Świadczy o tym rekordowa liczba zgłoszeń. 11 grudnia komisja artystyczna w składzie: Jadwiga Adamczyk – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu; Benedykt Kafel – etnograf i Aleksander Smaga – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, obejrzała 66 prezentacji konkursowych, w których wystąpiło 177 wykonawców.  Uczestnicy oceniani byli w trzech grupach wiekowych – dzieci, młodzież i dorośli, w konkursach: kapel ludowych, grup śpiewaczych, instrumentalistów-solistów, śpiewaków-solistów, gawędziarzy oraz drużbów weselnych.
 Wieczorem odczytany został werdykt jury. Zanim jednak, gospodarz gminy Jabłonka Antoni Karlak podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie naszej lokalnej tradycji oraz podziękował współorganizatorom wydarzenia, komisji i wszystkim uczestnikom. Protokół z posiedzenia komisji przedstawił jej przewodniczący Benedykt Kafel.

  Wszystkim laureatom gratulujemy. Po odbiór dyplomów i nagród rzeczowych zapraszamy od 21 grudnia do Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. 

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w Przeglądzie. Czas pandemii krzyżuje nam plany, nie mogliśmy się spotkać w OCK, by razem zaśpiewać Orawę. Dlatego też w przyszłym roku zaśpiewamy z podwójną siłą.

Organizatorami 5. Przeglądu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” są: Wójt Gminy Jabłonka; Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

Nagranie z odczytania protokołu

Protokół jury