31. Gminne Dożynki w Zubrzycy Górnej

W niedzielę 3 września, w kościele p.w. św. Michała Archanioła
w Zubrzycy Górnej dziękowaliśmy za tegoroczne plony i żniwa.

Przedstawiciele wszystkich sołectw przed ołtarz przynieśli owoce pracy na roli – bochenki chleba i wieńce.

Licznie zgromadzonych w kościele powitał ks. proboszcz Henryk Kamiński, który przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej. Również wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak podziękował za przybycie i w imieniu całej społeczności gminy przekazał księdzu proboszczowi symboliczny wieniec.

Gminnemu dziękczynieniu za plony towarzyszyła piękna oprawa muzyczna w wykonaniu orawskiej kapeli oraz orkiestry dętej OSP w Zubrzycy Górnej. Uroczystości swą obecnością uświetniły delegacje z pocztami sztandarowymi OSP gminy Jabłonka oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zubrzycy Górnej i Orawskiego Oddziału Związku Podhalan w Jabłonce.

W Dożynkach udział wzięło wielu gości, w tym radni gminni, powiatowi, strażacy, regionaliści, mieszkańcy Zubrzycy Górnej i gminy Jabłonka. Wszystkim przybyłym podziękowała sołtys Zubrzycy Górnej Barbara Mastela. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zubrzycy Górnej zadbały o mały poczęstunek, a mieszkańcy Zubrzycy przygotowali humorystyczne, dożynkowe dekoracje.

zdj. Łukasz Sowiński