11. Posiady Teatralne na Orawie

Tegoroczne Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie odbyły się w dniach 16-18 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W 11. edycji udział wzięło 11 grup z 6 powiatów Małopolski. które przygotowały przedstawienia w kategorii sztuk gwarowych i adaptacji klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz w kategorii inscenizacji tekstów literackich.

W piątkowe popołudnie, przy dźwiękach „trombit Haniaczyków” Przegląd uroczyście otworzyli organizatorzy. Z gminy Jabłonka – wójt Antoni Karlak i z-ca wójta Bolesław Wójcik, a z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – dyrektor Andrzej Zarych oraz wicedyrektor Piotr Gąsienica. Otwarciu Przeglądu towarzyszyły też słowa podziękowania włodarzom gminy Jabłonka za wieloletnią, owocną współpracę.

W ciągu trzech dni, amatorskie grupy teatralne bawiły, wzruszały, niejednokrotnie zmuszały do refleksji. Spektakle oglądała nie tylko publiczność, ale przede wszystkim komisja artystyczna w składzie: Anna Lenczewska – aktorka krakowskich scen teatralnych, Benedykt Kafel – etnograf, Janusz Michalik – animator teatralny z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Po każdym spektaklu realizatorzy, instruktorzy i aktorzy mieli okazję do rozmowy z jurorami.

W niedzielnie popołudnie oczekiwanie na werdykt uczestnikom i publiczności umiliła orawska muzyka ARVA. Odczytaniu protokołu towarzyszyły wielkie emocje i gromkie brawa. Nagrody wręczali: gospodarz gminy Jabłonka Antoni Karlak, z-ca wójta gminy Jabłonka Bolesław Wójcik wraz z członkami komisji artystycznej. Najwyższa nagroda – Grand Prix Posiadów Teatralnych trafiła w ręce zespołu regionalnego Góralsko Brać z Łopusznej za spektakl „Diabli kumoter”.

Trzy dni Posiadów Teatralnych ciepło i dowcipnie prowadziła Anna Olesińska.

Poniżej prezentujemy wyniki 11. Małopolskich Spotkań Teatrów Amatorskich „Posiady Teatralne na Orawie.”

Zdj. Łukasz Sowiński