Promocja wydawnictwa „ORAWSKIE ŚWIATY po nasymu opedziane”.

W sobotnie popołudnie 27 lutego , na scenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, za orawskim stołem zasiedli zaangażowani w powstanie publikacji „ORAWSKIE ŚWIATY po nasymu opedziane”. Dzielili się kawałkiem swoich orawskich światów i zapoczątkowali dyskusję nad kondycją naszej gwary ukochanej.

Spotkanie rozpoczęła orawska muzyka i słowa wiersza Franciszka Stechury „Gwaro Orawsko”, który pięknie obrazuje znaczenie naszej mowy w doświadczaniu i opisywaniu świata oraz mówi o nadziei na to, że chwała orawskiej gwary nigdy nie przeminie. Taką nadzieję, zabierając głos wyraził również wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. A wydana publikacja, z gwarowymi tekstami spisanymi i opowiedzianymi, jest przykładem działania
z zakresu ochrony tego cennego, niematerialnego dziedzictwa.

Opowieść o gwarze, potrzebie jej dokumentowania i zachowania dla przyszłych pokoleń, w barwny sposób przekazał publiczności zgromadzonej na sali widowiskowej OCK
i śledzącej transmisję online, prof. dr hab. Józef Kąś. Profesor o orawskiej gwarze opowiadał
z prawdziwą pasją, sporą dawką humoru i nieocenioną pomocą swej małżonki – pani Krysi,
z zacisza swego domu, uczestnicząc w spotkaniu poprzez łącza internetowe.

Na zakończenie, w wyraz wdzięczności, każdy z autorów otrzymał z rąk wójta Antoniego Karlaka obraz z błękitnym oknem, które zdobi okładkę książki i zaprasza do odkrywania orawskich światów.

Kameralnemu spotkaniu towarzyszyła kapela zespołu OwCoK z Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Na publikację ORAWSKIE ŚWIATY po nasymu opedziane składają się książka i płyta z gadkami orawskimi, z których część stanowią prace nagrodzone w Orawskim Konkursie Literackim im. Piotra Borowego. Autorzy: Irena Grobarczyk, Władysława Omylak, Paulina Pawlak-Kott, Anna Olesińska, Bogdan Pieróg, Paweł Gwiżdż i Artur Olesiński na potrzeby publikacji użyczyli nie tylko swoje teksty, ale także głosy, by w niepowtarzalnym dla siebie stylu opowiedzieć o swoim kawałku świata orawskiego. Na płycie znalazła się również gadka Jako mnie babka ucyła rachunków w interpretacji Kacpra Kocura, zdobywcy pierwszego miejsca w konkursie gawędziarzy, w kategorii dziecięcej 54. Festiwalu Sabałowe Bajania. Strony książki zdobią rysunki Julii Pieronek.

Pracy redakcyjnej i konsultacji językoznawczej podjął się prof. dr hab. Józef Kąś, który dokonał korekty tekstów, ujednolicając ich pisownię i przedstawił naukowe spojrzenie na gwarową ortografię.

Publikacja jest dostępna w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.