Orawski Opłatek 2022

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości oraz serdecznych spotkań wypełnionych wzajemnymi życzeniami. Tradycyjnie też w tym czasie w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywa się Orawski Opłatek. Spotkaniu, które odbyło się 16 grudnia towarzyszyła niezwykle radosna i życzliwa atmosfera.

Na początku uroczystości nastąpiło wręczenie nagrody wójta gminy Jabłonka „Człowiek – Człowiekowi”, którą co roku osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanie w działania na rzecz drugiego człowieka przyznaje powołana w tym celu kapituła. Statuetki „Człowiek – Człowiekowi” gospodarz gminy wójt Antoni Karlak uroczyście wręczył pani Barbarze Zgamie, panu Czesławowi Kuczkowiczowi oraz przedstawicielom zespołów regionalnych – Koliba z Orawki, Małolipnicanie oraz Małolipnicka Rodzina Kolpinga z Lipnicy Małej. Wyróżnienie otrzymał także pan Stanisław Radwan, który osobiście nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Natomiast list z podziękowania od kompozytora „Orawskiego Oratorium” odczytała prowadząca spotkanie radna Grażyna Karlak.

Po tej części uroczystości, przy wigilijnym stole zasiedli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak oraz proboszczowie z orawskich parafii: ks. Kazimierz Czepiel, ks. Leszek Uroda, ks. Piotr Grotowski, ks. Grzegorz Łomzik oraz ks. Wojciech Mozdyniewicz. Ze światełkiem betlejemskim przybyły dzieci z zespołu Małolipnicanie. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa oraz pobłogosławieniu opłatków, nastąpił wzruszający i pełen serdeczności moment składania życzeń świąteczno-noworocznych. Życzenia złożyli proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce ks. Kazimierz Czepiel, nowy dziekan dekanatu orawskiego ks. Leszek Uroda, wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak.

Wieczór zakończył koncert uczniów i nauczycieli Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jabłonce. Kolędy i bożonarodzeniowe piosenki napełniły wszystkich świąteczną radością.