Mikołajki 2020

Czas pandemii krzyżuje plany wielu wydarzeń. Pomimo tego, nie chcąc odbierać dzieciom radości ze spotkania z św. Mikołajem, zdecydowaliśmy się przeprowadzić tegoroczny konkurs. Nadaliśmy mu jednak inną, dostosowaną do aktualnej sytuacji pandemicznej formę.
  Podsumowanie „Mikołajek 2020” odbyło się dokładnie w dzień Św. Mikołaja, 6 grudnia. Zamiast uroczystego wręczenia nagród, wszystkich uczestników konkursu zaprosiliśmy do obejrzenia transmisji online z wizyty Św. Mikołaja w kościele w Jabłonce-Borach, połączonej z podsumowaniem konkursu i odczytaniem protokołu. Natomiast dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół i przedszkoli, z prośbą o przekazanie ich uczniom.

  Dzięki licznemu udziałowi dzieci i młodzieży w konkursie oraz pomocy rodziców i pedagogów, kontynuujemy piękną tradycję wspominania słowem i kredką dzieł Świętego, który niósł pomoc i potrafił się dzielić z innymi. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja, choć inna od poprzednich, również przyniosła dzieciom wiele radości i wprowadziła je w atmosferę wyczekiwania na Boże Narodzenie.
  Organizatorami Mikołajek są: proboszcz parafii pw. Św. Brata Alberta w Jabłonce-Borach ks. Grzegorz Łomzik, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

Wyniki konkursu (link)