Przegląd kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych Orawski zbyrcok