Najbliższe Imprezy

Archiwum

XXIII Gminne Dożynki

b_150_100_16777215_00_images_stories_plakaty_dozynki.jpg


XXIII Gminne Dożynki odbyły się w tym roku 30 sierpnia w Zubrzycy Górnej.

 

  O godz. 9.00 wyruszył sprzed Urzędu Gminy w Jabłonce barwny korowód powozów dożynkowych do Zubrzycy Górnej, gdzie o  godz. 11.00  w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Michała Archanioła została odprawiona dziękczynna Msza św. dożynkowa.

 

Na początku Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak w imieniu wszystkich mieszkańców gminy poprosił księdza proboszcza Jana Kołodzieja o odprawienie  Mszy św. Mówił także o potrzebie solidarności wśród mieszkańców Orawy, o szacunku do ziemi i chleba, o sile tradycji, która łaczy pokolenia. Przedstawiciele wszystkich sołectw gminy Jabłonka przynieśli w darze przepiękne wieńce dożynkowe wykonane z plonów orawskiej ziemi. Po mszy św. uroczystość dożynkowa kontynuowana była w amfiteatrze w Muzeum-Orawski Park Etnograficzny. Gospodarze dożynek, na czele z panią sołtys Barbarą  Mastelą, powitali wszystkich zebranych  i wręczyli tradycyjny bochen chleba wójtowi gminy Antoniemu Karlakowi, który wspólnie z księżmi, radnymi, sołtysami podzielili chleb z tegorocznych zbiorów.  Swoją obecnością uroczystość uświetnili między innymi posłowie na Sejm RP: Anna Paluch i  Edward Siarka oraz Komendant Powiatowy Policji Rafał Leśniak.

Na początku zagrała orkiestra dęta z Zubrzycy Górnej oraz muzyka Hajduki z Zubrzycy Dolnej. Następnie na scenie każde sołectwo dokonało prezentacji swojej grupy dożynkowej i wieńca. Komisja oceniająca w składzie – przewodnicząca  Irena Grobarczyk, członkowie: Maria Łaciak, Zofia Warciak podkreśliła kunszt wykonania wieńców i wysoki poziom prezentacji. Laureatom konkursów dożynkowych nagrody wręczył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, dziękując wszystkim za zaangażowanie i pracę dla dobra Orawy.

Po konkursach na scenie zaprezentował się zespół „Skalniok” z Zubrzycy Górnej, który przedstawił inscenizację o dawnych orawskich żniwach. Zagrała „Muzyka Orawka”. Na zakończeni publiczność mogła wysłuchać pięknego koncertu Hanki Rybki z zespołem

Wyniki konkursów:

POWOZY DOŻYNKOWE


I MIEJSCE: Jabłonka-Bory, Zubrzyca  Górna, Podwilk
II MIEJSCE: Chyżne, Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna, Orawka

WIEŃCE DOŻYNKOWE

I MIEJSCE: Orawka, Podwilk, Jabłonka-Bory, Zubrzyca Górna
II MIEJSCE: Jabłonka, Lipnica Mała, Chyżne
III MIEJSCE: Zubrzyca Dolna

PREZENTACJA GRUPY DOŻYNKOWEJ

I MIEJSCE: Lipnica Mała, Orawka, Zubrzyca Górna
II MIEJSCE: Jabłonka-Bory, Podwilk, Chyżne, Zubrzyca Dolna, Jabłonka

Organizatorzy:
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
Sołectwo Zubrzyca Górna
OSP Zubrzyca Górna

 

Zdjęcia fot. Jan Ciepliński

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.