Najbliższe Imprezy

Archiwum

Wracamy z zajęciami


Po długiej przerwie spotykamy się w OCK ponownie. Aby udział w zajęciach był bezpieczny, prosimy o stosowanie się do aktualnie obowiązujących zasad i poniższych wskazówek.

DRODZY UCZNIOWIE:

 1. Zaraz po wejściu do budynku zdezynfekujcie lub umyjcie ręce.
 2. Utrzymujcie bezpieczną odległość 2m od innych osób.
 3. Rzeczy osobiste pozostawiajcie na wieszakach (zachowując odstępy od rzeczy innych osób).
 4.  Do sali zajęciowej możecie zabrać tylko wodę.
 5. Do sali wchodzicie pod opieką prowadzącej/prowadzącego.

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE:

 1. W zajęciach może brać udział tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci przyprowadzają na zajęcia tylko osoby zdrowe.
 3. Nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Dziecko w środki ochronne wyposaża rodzic/opiekun.
 5. Przyprowadzając i odbierając dziecko możecie wejść do hollu OCK, zachowując bezpieczną odległość 2m od pozostałych osób.
 6. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do sali zajęciowej.
 7. Prosimy o sprawne, punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

MASECZKI - PROŚBA  BY RODZICE I OPIEKUNOWIE PRZEBYWAJĄCY W BUDYNKU, PRZYPROWADZAJĄC CZY OCZEKUJĄC NA DZIECI, BYLI W MASECZKACH. PODOBNIE DZIECI.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.