Najbliższe Imprezy

Archiwum

Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków

29 stycznia br. w holu Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce odbył się wernisaż wystawy „Orawskie odzienie zwierciadło orawskiego dziedzictwa” połączony z promocją publikacji „Strój Górnej Orawy”.

 

Na wystawie można podziwiać dawne piękno stroju orawskiego. Wystawę tworzy kilkanaście zrekonstruowanych kompletów dawnych strojów orawskich (kobiecych, męskich, dziecięcych), w tym zimowych, świątecznych oraz okolicznościowych. Ważną częścią są również zachowane, oryginalne elementy strojów, takie jak katanki z muzeum parafialnego w Chyżnem, które stanowiły wzór przy procesie rekonstrukcji.

Wystawa jest jednym z efektów realizowanego przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce projektu pt. „Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków”. W ramach projektu wydano również album „Strój Górnej Orawy”. Jest to bogato ilustrowana polsko-słowacka publikacja, która stanowi uzupełnienie wystawy. W powstanie albumu zaangażowali się etnografowie, regionaliści, członkowie zespołów oraz pasjonaci tematu. Publikacja oprócz zdjęć orawskiego odzienia, zawiera teksty, które porządkują tematykę tradycyjnego stroju orawskiego.

Podczas wernisażu, licznie zgromadzoną publiczność w świat stroju orawskiego swą opowieścią przeniosła pani Jadwiga Pilch – etnograf, kustosz Muzuem Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Wydarzenie swym występem ubogaciły również orawskie muzyki. Natomiast każdy z gości otrzymał bezpłatny egzemplarz albumu.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zdjęcia - M. Jurasz
Zdjęcia - Ł. Sowiński

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.