Najbliższe Imprezy

Archiwum

28. Gminne Dożynki

sowisnkifoto0061thTegoroczne dożynki z uwagi na trwający stan epidemiczny przybrały inną niż w latach poprzednich formę. Nie przeprowadzono tradycyjnych konkursów, a wieńce choć piękne, tylko symboliczne. Nie zmienił się za to dziękczynny charakter święta. Za plony i trud pracy rolników dziękowaliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia, w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce. Gospodarz Orawki - sołtys Józef Spytkowski przywitał chlebem i solą wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka wraz z małżonką oraz delegacje z wszystkich sołectw.

 Zgromadzonych w kościele słowami ks. Piotra Skargi - nie ma ołtarza bez gospodarza, powitał ks. Adam Gabryś proboszcz parafii w Orawce, podkreślając, że jak bez pracy rolnika nie ma chleba ziemskiego, tak bez Jezusa nie otrzymamy chleba niebieskiego. Również wójt gminy Jabłonka, w swoich słowach przed rozpoczęciem nabożeństwa nawiązał do chleba, mówiąc, że przybywamy do kościółka w Orawce, do kolebki naszej kultury prosić, by na orawskim stole nigdy nie zabrakło chleba i abyśmy zawsze umieli dzielić się nim z drugim człowiekiem w potrzebie. Gospodarz gminy przekazał na ręce księdza proboszcza symboliczny wieniec.

Dziękczynną mszę św. koncelebrowaną sprawowali: gospodarz ks. proboszcz Adam Gabryś, o. Andrzej Mikołajczyk proboszcz parafii w Chyżnem oraz ks. Piotr Zioło proboszcz parafii w Zubrzycy Dolnej, który wygłosił Słowo Boże. Przypomniał w nim, jak ważne jest to, że składamy dziękczynienie Panu Bogu nie sami, a z Jezusem. Podkreślił również, że powinniśmy się nieustannie przemieniać.

Swą obecnością uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: OSP gminy Jabłonka, Szkoły Podstawowej w Orawce oraz Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce. Natomiast muzyczną oprawę mszy świętej zawdzięczamy zespołowi Koliba z Orawki. W święcie plonów udział wzięli radni gminy Jabłonka oraz radni powiatowi, w tym były wójt gminy Jabłonka Julian Stopka i prezes zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan Kuczkowicz. Obecny był także honorowy prezes Klubu Babia Góra w Chicago Jan Łaciak. Pomimo trudnego czasu dziękować za każde ziarno i prosić o dalszą, Bożą pomoc przybyli również mieszkańcy Orawki i gminy.

Uroczystość zakończono złożeniem wieńca pod pomnikiem polskich lotników, którzy podczas Kampanii Wrześniowej zginęli nad Orawką. Wieniec wraz z zapalonymi zniczami złożył wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka, zastępcy wójta Bolesława Wójcika oraz naczelnika OSP Orawka Franciszka Kracika i prezesa OSP Orawka Jana Głusiaka. Przed mszą świętą, w dowód pamięci o tych, którzy już odeszli, zapalono znicze na grobach zmarłych proboszczów parafii w Orawce.

Wójt Gminy Jabłonka składa serdeczne podziękowania Proboszczowi parafii w Orawce ks. Adamowi Gabrysiowi, o. Andrzejowi Mikołajczykowi - proboszczowi parafii w Chyżnem oraz ks. Piotrowi Zioło - proboszczowi parafii w Zubrzycy Dolnej za koncelebrowanie mszy św. dziękczynnej. Serdeczne podziękowania kieruje również do wszystkich Sołtysów wraz z Radami Sołeckimi, Starościnami, Starostami i delegacjami, a także do Kół Gospodyń Wiejskich z Podwilka i Zubrzycy Dolnej oraz Zespołu Skalniok z Zubrzycy Górnej. Za oprawę muzyczną mszy św. dziękuję Zespołowi Koliba z Orawki na czele z kierownikiem Panem Stanisławem Jarominem. Dziękuję także pocztom sztandarowym, które swoją obecnością znacznie uświetniły niniejszą uroczystość oraz wszystkim uczestnikom.

zdjęcia Ł. Sowiński

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.