Najbliższe Imprezy

Archiwum

5. POSIADY TEATRALNE na Orawie

b_150_100_16777215_00_images_stories_2017_Posiady_Posiady__.jpg

Od 4 do 5 marca w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywały się V Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie. W tegorocznej edycji udział wzięło piętnaście grup  z ośmiu powiatów woj. małopolskiego. Przegląd ma charakter konkursu, zespoły prezentują widowisko w jednej z dwóch kategorii: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich.

 

Uroczystego otwarcia przeglądu przy dźwiękach trombit dokonał wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Natomiast w niedzielę po zaprezentowaniu wszystkich grup ogłoszono werdykt. Nagrody i wyróżnienia wręczali wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Antoni Malczak oraz zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Małgorzata Kalarus. Oczekując na werdykt publiczność wysłuchała koncertu „Magia dźwięku  i wirtuozeria” w wykonaniu Maksymilian Hall Ensemble. Prawdziwą niespodziankę sprawili organizatorom członkowie Teatru po Latach ze Świątnik Górnych, którzy świętując 5. lecie swojej działalności wręczyli specjalne podziękowania.

Podczas 5. POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie wręczono również Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika. Nagrodę ustanowiło i przyznaje Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teatru, za upowszechnianie i ochronę kultury, za przyjaźń i propagowanie małych ojczyzn. To szczególne wyróżnienie z rąk dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Antoniego Malczaka, za trafność obserwacji i twórczy wysiłek w powoływaniu i ukazywaniu orawskiego żywobycia, odebrał pan Robert Kowalczyk z Lipnicy Wielkiej.

 PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej 5. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie, które odbyły się w Jabłonce w dniach 4-5 marca 2017r.

Komisja w składzie:

    Maria BRYLAK-ZAŁUSKA – etnograf
    Jerzy HOJDA – aktor, reżyser, scenarzysta
    Andrzej RÓG – aktor, reżyser, scenarzysta

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 osób), z 8 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. krakowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, 2 z pow. chrzanowskiego, 3 z pow. limanowskiego, 5 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:


GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie
oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 zł i pamiątkowy dyplom

    Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki
(pow. nowotarski) za spektakl W KARCMIE U STRAUSSKI w reż. Roberta Kowalczyka

    W KATEGORII - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych

dwa równorzędne I miejsca
oraz nagrody pieniężne w kwocie po 2 000 zł i pamiątkowe dyplomy

    Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej
(pow. chrzanowski) za spektakl MOJE RZEŹBY OŻYŁY w reż. Marcina  Kobierskiego
    Góralskiemu Zespołowi ZORNICA z Zakopanego
(pow. tatrzański) za spektakl HANUSINE ZŁOTE KIERPCE w reż. Szymona Bafii

II miejsce
oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 500 zł i pamiątkowy dyplom

    Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach
(pow. nowotarski) za spektakl HARTAZEL NA BABE w reż. Marii Wnęk

III miejsce
oraz nagrodę pieniężną w kwocie  1 200 zł i pamiątkowy dyplom

    Gminnemu Zespołowi Regionalnemu WATRA z Czarnego Dunajca
(pow. nowotarski) za spektakl MŁODY LAS w reż. Czesławy i Stanisława Sobczyków

trzy wyróżnienia
oraz pamiątkowe dyplomy

    Zespołowi Regionalnemu WILKOWICANIE z Wilkowiska
(pow. limanowski) za spektakl W JAŚKOWY STODOLE w reż. Joanny Łyszczarz
    Grupie Teatralnej ZAWODOWCY z Bachledówki
(pow. nowotarski) ODMIENIONO BABA na podst. gawędy A. F. Skupnia w reż. Marii Michalik
    Grupie Teatralnej MARUSYNIANKI z Maruszyny
(pow. nowotarski) za spektakl BIZNESIK U TERESKI w reż. członków zespołu

Pamiątkowy dyplom za udział otrzymuje:

    Teatr BO MY TO MY z Limanowej
(pow. limanowski) za spektakl RODZI SIĘ DZIECUSIO… w reż. Balbiny Judki


W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsca
nie przyznano

dwa równorzędne II miejsca
oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1 500 zł i pamiątkowe dyplomy

    Grupie Teatralnej AD-HOC z Żabna
(pow. tarnowski) za spektakl SZUM NA GÓRZE w reż. Elżbiety Kijowskiej
    Kołu Teatralnemu STASZIC z Chrzanowa
(pow. chrzanowski) za spektakl CHŁOPI w reż. Marcina Kobierskiego

III miejsce
oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 200 zł i pamiątkowy dyplom

    Grupie Teatralnej BERECIK z Łącka
(pow. nowosądecki) za spektakl KRÓL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA w reż. Bernadetty Wąchały-Gawełek

Wyróżnienie
oraz pamiątkowy dyplom

    Teatrowi PO LATACH ze Świątnik Górnych
(pow. krakowski) za spektakl JAK SIĘ NIE MA CO SIĘ LUBI… w reż. Natalii Wojtali

Pamiątkowe dyplomy za udział otrzymują:

    Grupa ĆWILIN-WIGOR z Dobrej
(pow. limanowski) za spektakl OŻENIMY KUBĘ w reż. Balbina Judka
    Amatorski Zespół Teatralny z Wiśniowej
(pow. myślenicki) za spektakl PRÓBA GENERALNA w reż. Joanny Juras

Ponadto komisja artystyczna rekomenduje do udziału w 33. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej (8-9 lipca br.) 3 spektakle:

   
W KARCMIE U STRAUSSKI Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki
    MOJE RZEŹBY OŻYŁY Teatru Ludowego TRADYCJA z Okleśnej (pow. chrzanowski)
    HANUSINE ZŁOTE KIERPCE Góralskiego Zespołu ZORNICA z Zakopanego

Ponadto przyznano Panu Robertowi Kowalczykowi z Lipnicy Wielkiej na Orawie Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika za dorobek artystyczny w dziedzinie teatru regionalnego, a w szczególności za trafność obserwacji i twórczy wysiłek w ukazywaniu orawskiego żywobycia.

W 5. Małopolskich Spotkaniach Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie w 2017  dało się zauważyć wyrównany, bardzo wysoki poziom wiodących zespołów w kategorii spektakli gwarowych. Rosnąca ilość zespołów o wysokiej kulturze wykonawczej napawa nas radością. Również cieszy walka twórców w kategorii adaptacji literatury na scenę, choć w tym turnieju osiągnięcie sukcesu nie tylko natchnienia, ale też doświadczenia i wysiłku. Gratulujemy i liczymy na dalsze owocne poszukiwania.

Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce a także Wójtowi Gminy Jabłonka Panu Antoniemu Karlakowi i Zastępcy Wójta Panu Bolesławowi Wójcikowi za życzliwe i serdeczne przyjęcie uczestników POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz przygotowanie i sprawną organizację konkursu. Dziękujemy Panu Janowi Świdroniowi, konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników a pracownikom OCK w Jabłonce za obsługę techniczną i logistyczną.

Osobne podziękowania kierujemy do widzów - mieszkańców Orawy za wyjątkowo liczne uczestnictwo
w 2-dniowych prezentacjach a zwłaszcza młodzieży szkół gminy Jabłonka.

Za gościnny występ dziękujemy kwintetowi Maksymilian Hall Ensemble za koncert MAGIA DŹWIĘKU I WIRTUOZERIA.

Autorem nagrody GRAND PRIX w postaci rzeźby ORAWY jest artysta plastyk Magdalena Kotkowska z Nowego Sącza.

 

Zdjęcia

fot. Jan Ciepliński

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.